MIS TOIMUB?

Avaleht >>> Majandus

Arenduskeskus | Arengustrateegia | Viljandimaa 10 aastat hiljem (*.pdf) | Statistika
 

Majandus

Viljandi maakonna majanduses on traditsiooniliselt olulisel kohal põllumajandus. Alates 2009.aastast on primaarsektori osakaal maakonna sisemajanduslikus koguproduktis Statistikaameti andmetel taas tõusutrendis ning 2012. aastal moodustas põllumajanduse, metsamajanduse ja kalapüügi lisandväärtus maakonna majanduslikust kogutoodangust 16,6%, mis on neli korda kõrgem kui primaarsektori osakaal Eesti majanduses tervikuna. Ka sekundaarsektoril on Viljandi maakonnas veidi suurem osakaal (üle 32%) kui Eestis keskmiselt, kuid alates 2009.aastast langeva trendiga. Tertsiaalsektor moodustab alla 52% maakonna majandusest. Viljandimaal oli 2012. aastal 74 majanduslikult aktiivset ettevõtet 1000 elaniku kohta.

Viljandi maakonna ettevõtete müügitulu kokku oli 2012. aastal 858 miljonit eurot, ärikasum pea 72 miljonit eurot ja nende põhjal arvutatud puhasrentaablus umbes 8,4%.  Eksport moodustab müügitulust üle 22%. Maakonna olulisemad tegevusalad müügitulu suuruse järgi on äriühingute 2012 aasta majandusaasta aruannete andmete alusel:

Puidu-, paberi- ja mööblitööstus on Viljandimaa suurim (müügitulu 168 mln eurot, sh eksport 71 mln eurot, kasum 13,8 mln eurot, 71 ettevõttese töötab 1198 inimest). Valdkonna suuremad ettevõtted on valdavalt Viljandimaa ja Lõuna-Eesti puidutoormel töötavad maakonna suurim tööandja Viljandi Aken ja Uks AS, Viiratsi Saeveski AS, Eesti Höövelliist OÜ, Delux OÜ ja Bed Factory Sweden OÜ

Muu töötleva tööstus on Viljandimaal müügitulu suuruselt teine (müügitulu 100 mln eurot, sh eksport 66 mln eurot, kasum 6 mln eurot, 88 ettevõttes töötab 1150 inimest). Valdkonna suuremad ettevõtted on õmblustööstust esindavad Mivar-Viva AS ja Galvi-Linda AS, metallide töötlemist ja masinaehitust esindavad VMT Tehased AS, Kolmeks AS ja Bestra Engineering AS ja küünalde tootjad Hansa Candle AS ja Eesti Valgus OÜ, targad pakilahendused Cleveron OÜ

Põllumajandus ja toiduainetööstus on Viljandimaal müügitulu suuruselt ehituse järel neljas (müügitulu 94 mln eurot, sh eksport 4,5 mln eurot, kasum 12 mln eurot, 173 ettevõttes töötab 1017 inimest). Valdkonna suuremad ettevõtted on loomakasvatuses Rakvere Farmid AS, Saimre Seakasvatuse OÜ ja Mangeni PM OÜ, toiduainetööstuses Oskar LT AS, Largo AS ja Karme AS.

 

VIITED