MIS TOIMUB?

Avaleht >>> Haridus

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia | Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor Viljandi õppekeskus | Viljandi Kutseõppekeskus | Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool | Gümnaasiumid | Põhikoolid | Lasteaiad | Huvikoolid | Asenduskodu | Terviseedendus | Haridusvõimalused erivajadustega lastele
 

Haridus

Alusharidus

2014/2015 õppeaasta alguse seisuga anti Viljandi maakonnas alusharidust 36 lasteasutuses. Kokku oli neis 2108 last. Kokku töötas Viljandimaa lasteasutustes 327 õpetajat, neist 92 % kvalifikatsioon vastas nõuetele. Kõigi Viljandimaa lasteasutuste töökeeleks on eesti keel. Muukeelsete laste osatähtsus on alla 5% ja need on integreeritud eestikeelsetesse rühmadesse.

Põhi- ja üldkeskharidus

2014/2015 õppeaasta algul oli Viljandi maakonnas 31 päevast üldhariduskooli ning 1 täiskasvanute gümnaasium.  Erakoole oli 2 (Viljandi Vaba Waldorfkool, Jaagu Lasteaed-Põhikool), riigikoole 3 (Viljandi Gümnaasium, Lahmuse Kool, Ämmuste Kool), munitsipaalkoole 26.

Viljandi linn: 1 gümnaasium (X – XII klass), 4 põhikooli (I – IX); Viljandi vald: 6 põhikooli (I – IX) ja 2 lasteaed-kooli (I – IV); Kõpu vald: 1 põhikool (I –IX); Kolga-Jaani vald: 2 põhikooli (I –IX); Tarvastu vald – 1 gümnaasium (I –XII); Karksi vald: 1 gümnaasium (I-XII); Abja vald: 1 gümnaasium (I-XII); Mõisaküla linn: 1 põhikool (I –IX); Halliste vald: 1 põhikool (I – IX); Suure-Jaani vald: 1 gümnaasium (X-XII), 1 põhikool (I –IX); Võhma linn: 1 gümnaasium (I-XII klass); Kõo vald: 1 põhikool (I – IX). Kõik koolid on eesti õppekeelega.

2014/2015 õppeaastal õpib päevastes üldhariduskoolides 5023 õpilast ja munitsipaalkoolides on 266 klassikomplekti. Koolides töötab 684 õpetajat 523,25 ametikohal, kellest 111 on mehed, ehk 16,2 %.

Kutsehariduses töötab 129 õpetajat 87,64 ametikohal, kellest 42,6% on mehed.

Maakonnas tervikuna töötab 813 õpetajat 610,89 ametikohal, kellest 166 on mehed, ehk 20,4%.

Kutseharidus

Viljandi maakonnas on kaks kutseõppeasutust: Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool, Viljandi Kutseõppekeskus.Kutsehariduses töötab 129 õpetajat 87,64 ametikohal, kellest 42,6% on mehed.

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis on võimalik õppida nii põhikooli kui ka gümnaasiumi baasil. Põhihariduse baasil saab õppida põllumajandust, loodusmajandust ning kokaks. Keskkooli baasil on võimalik õppida turismikorraldust, sekretäritööd, toitlustusteenindust, toiduainete tehnoloogiat (piima-, liha-, pagari- ja kondiitritoodete, ning jookide tehnoloogiat), maamajandust. 2014/2015 õppeaasta algul  oli statsionaarses õppes 463 ja mittestatsionaarses õppes 242 õpilast. Ligikaudu 40% õpilastest on pärit Viljandi maakonnast. Koolil on kujunenud tihedad sidemed toiduaineid valmistavate ettevõtetega.

Viljandi Kutseõppekeskuses on võimalik õppida nii põhikooli kui ka gümnaasiumi baasil. Õppetöö toimub kahes osakonnas. Ehitusosakonnas saab õppida ehitajaks (võimalik on spetsialiseeruda ehitusviimistlejaks ning keskkonnatehnika lukksepaks), elektrikuks, puit- ja kiviehitiste restauraatoriks ning kinnisvarahooldajaks. Tehnoloogiaosakonnas saab õppida autolukksepaks, õmblejaks, arvutitehnikuks, kokaks või infotehnoloogiks. Kool on loonud kõigil õpetatavatel erialadel koostöövõrgu ettevõtetega. Ligikaudu 50%  õpilastest on pärit Viljandi maakonnast. 2014/2015 õppeaasta algul oli statsionaarses õppes 659 ja mittestatsionaarses õppes 140 õpilast.

Kõrgharidus


Kõrgharidust on Viljandis võimalik omandada Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias. 2014/2015 õppeaasta algul õppis kultuuriakadeemias 17 õppekaval 692 tudengit (537 päevases ja 155 avatud ülikooli õppes). Õpet viiakse läbi neljas osakonnas: kultuurharidus 241 tudengit, muusika 188 tudengit, rahvuslik käsitöö 132 tudengit ja etenduskunstid 131 tudengit.

 

VIITED