MIS TOIMUB?

Avaleht >>> Valitsemine >>> Riigiasutused

Maavalitsus | Kohalikud omavalitsused | Viljandi Linnavalitsus | Riigiasutused | Riigikogu valimised | Vabariigi President
 

Riigiasutused

Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioon

Viljandimaa Veterinaarkeskus

Tööturuameti Viljandimaa osakond

Põllumajandusamet - Viljandi keskus

Tartu Pensioniameti pensionide ja toetuste osakond Viljandi klienditeenindus 

Tööinspektsiooni Lõuna inspektsioon

Lõuna-Eesti Päästekeskuse Viljandimaa Päästeosakond
 
Kodakondsus- ja Migratsiooniameti Lõunaregiooni Viljandi büroo

Lääne Teedekeskuse Viljandimaa esindus 

Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskuse Viljandi teeninduskoht 

Muinsuskaitseameti Viljandimaa vaneminspektor

Politseiameti Lõuna Politseiprefektuuri Viljandi politseiosakond

Tarbijakaitseameti Viljandimaa talitus

Tervisekaitseinspektsiooni Tartu Tervisekaitsetalituse Viljandimaa osakond

 

VIITED