MIS TOIMUB?

Uudised

Kuvan uudiseid
Otsi
 

Kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor pstitas Viljandimaal rekordi

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) tänavuses kevadvoorus laekus Viljandimaal tähtajaks 1. aprilliks enneolematult palju taotlusi – 139. Toetust soovitakse kokku summas 142 733,52 eurot.

KOPi maakondliku komisjoni esimees, Viljandi maavalitsuse majandusarengu peaspetsialist Jane Lumiste tõdes, et tavapärasest suuremat taotlejate hulka võis ette aimata juba märtsis korraldatud KOPi infopäeval, millest osavõtt oli erakordselt aktiivne. „Infopäeval oli üle saja osaleja, nii et pidime selle koguni algselt plaanitust märksa suuremasse saali üle viima,“ meenutas Lumiste.

KOPi tänavusse kevadvooru esitatud taotlused jaotuvad nelja meetme vahel.

Kogukonna arengu tegevusteks (meede 1) esitati Viljandimaal 56 taotlust kogusummas 64 171,13 eurot. Kogukonnapärandi tegevusteks (meede 2) esitati 14 taotlust kogusummas 17 270,60 eurot. Kohaliku elukeskkonna parandamiseks ja kogukonnateenuste teostamiseks (meede 3) esitati 46 taotlust kogusummas 57 091,79 eurot. Õpiringide läbiviimiseks (meede 4) esitati maakonnas 23 taotlust kogusummas 4200 eurot.

„Taotluste menetlemiseks on komisjonil aega 40 tööpäeva, aga loodan, et jõuame otsused teha juba mai keskpaigaks,“ ütles Lumiste. „Praegu on taotlejatele antud võimalus taotluste täpsustamiseks ja vigade parandamiseks.“

Jane Lumiste sõnul pole Viljandimaal nii palju taotlusi ühte KOPi vooru varem esitatud. „Otsustamine saab komisjoni jaoks raske olema. Seda enam, et kindlaid summasid igale meetmele seekord ette pandud ei ole,“ ennustas komisjoni esimees. „Arvatavasti jääb aga tänavugi positiivsete vastuste saajate arv samasse suurusjärku eelmise aastaga, sest raha on meil projektide toetamiseks sama palju kui mullu.“

Regionaalministri käskkirjaga eraldati Viljandimaale tänavu eelarvelisi vahendeid kohaliku omaalgatuse programmi toetuste andmiseks kokku 73 134,91 eurot. Toetuste rahastamiseks on kevadvoorus kasutada 65% ja sügisvoorus 35% toetusvahenditest, kuid vajaduse korral on maavalitsusel õigus nimetatud proportsiooni muuta.

Eelmisel aastal sai Viljandimaal KOPi kevadvoorus rahastuse 60 projekti kogusummas 46 000 eurot.

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise kaudu ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu.

„Kui varem haldas kohaliku omaalgatuse programmi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, siis alates 2013. aastast haldab seda sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital,“ selgitas Jane Lumiste. „Seetõttu on vahepeal täpsustatud programmi eesmärke ja rahastatavaid tegevusi ning taotlusvoorude tingimusi. Samuti on koostatud uued taotlusvormid.“

Taotlejaks võivad olla avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik; avalikes huvides tegutsevad sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel; ning seltsingud kuni 2500 elanikuga asulates (külades, alevikes, alevites, linnades).

Taotlusi toetuse saamiseks esitatakse kaks korda aastas asukohajärgsesse maavalitsusse. Programmi kevadvoorus on taotluste esitamise tähtpäevaks 1. aprill ning sügisvoorus 1. oktoober.


Täpsemat teavet kohaliku omaalgatuse programmi kohta saab sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital veebilehelt: http://www.kysk.ee/?s=1180

<<< Tagasi
VIITED