MIS TOIMUB?

Avaleht >>> Üldinfo

Linnaliinid | Maakonnaliinid | Eesti bussiliinid | Rongid | Viljandi Haigla | Ilm | Meedia | Google Viljandimaast | Kaardid - Maps | Elanike arv maakonnas | Väliskoostöö | Maakonna statistika
 

Üldinfo

Viljandi maakond paikneb Eesti kesk- ja lõunaosas, hõlmates 3589,1 km² suuruse maa-ala. Naabermaakondadeks on läänes Pärnumaa, põhjas Järvamaa, kirdes Jõgevamaa,  idas Tartumaa ja kagus Valgamaa.

Viljandimaal on kaksteist omavalitsusüksust, millest kolm (Viljandi, Võhma ja Mõisaküla) on linnad. Maakonnakeskuseks on Viljandi linn, mis asetseb maakonna keskosas.

Geograafiliselt ja maastikuliselt paikneb valdav osa Viljandimaast Sakala kõrgustikul. Maakonna äärealad paiknevad Võrtsjärve nõos ja Pärnu madalikul.

Maakonna idapiiril  paikneb  Eesti  suurim  siseveekogu – Võrtsjärv–, läänepiiril asub Soomaa rahvuspark.

Viljandi maakonna majandusstruktuuri ilmestab tasakaal teenindusliku ja tootva/töötleva sektori vahel, enamus ettevõtlusest on põllumajanduslikku ja metsanduslikku laadi.

Viljandimaa ühendab endas ajalooliselt väljakujunenud eripäraseid kultuuripiirkondi. Maakonna koosseisu kuulub enamus ajaloolisest Mulgimaast ning Põhja- ja Lõuna-Eesti kultuuriareaalide üleminekuvööndis paiknevast Põhja-Viljandimaast. Lõuna-Viljandimaa kultuuriruumi ilmestab ka oma keel – mulgi murre.

Viljandimaad tuntakse nii Eestis kui ka väljaspool kultuurikantsina, mille ilmet kujundavad Eesti Pärimusmuusika Keskus, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, Ugala teater ja igasuvine pärimusmuusika festival. Tuntud ja traditsioonilised kultuurisündmused leiavad aset ka maakonnas, näiteks igal aastal Suure-Jaanis toimuv muusikafestival ning maakonna lõunaosas Valgamaaga jagatav Mulgimaa laulu-ja tantsupidu.

Viljandimaa rahvaarv seisuga 01.01.2014 oli 50 096, kellest 18 492 olid Viljandi linna elanikud. 95% maakonna rahvastikust on eestlased.

Kesk- ja Lõuna- piirimail asetsev Viljandi  maakond on otsekui meie maapiirkondade muster-näidis. Kõik tendentsid, mis parasjagu toimivad, on siin esindatud ning enamasti, kas kahjuks või õnneks, ka võimendatud. 

Viide: Viljandimaa statistilised näitajad

Viljandi maakonna arengustrateegia

VIITED