MIS TOIMUB?

Avaleht >>> Kultuur

Viljandimaa Rahvakultuuri Auhind 2017 | Hansapäevad Viljandis | Kultuuri-, rahva- ja külamajad | Teatrid | Sakala Keskus | Pärimusmuusika Ait | Viljandi Linnaraamatukogu | Maakonna raamatukogud | Viljandi Muuseum | Maakonna muuseumid | Rahvakultuuri kollektiivid | Kirikud ja kogudused | Kunst ja käsitöö | Mulgi Kultuuri Instituut
 

Kultuur


Viljandimaa ühendab endas ajalooliselt väljakujunenud eripäraseid kultuuripiirkondi. Maakonna koosseisu kuulub enamus ajaloolisest Mulgimaast ning Põhja- ja Lõuna-Eesti kultuuriareaalide üleminekuvööndis paiknevast Põhja-Viljandimaast. Lõuna-Viljandimaa kultuuriruumi ilmestab ka keel – mulgi murre.

Viljandimaa on suutnud säilitada oma mitmekülgsed kultuuritraditsioonid. Toimuvad iga-aastased maakonna laulu- ja tantsupeod, korraldatakse anripäevi, toimuvad folklooriseminarid, omakultuurilist identiteeti aitavad hoida Mulgi Kultuuri Instituut ja Pärimusmuusika Ait.
 
Viljandimaad katab kultuuri-, rahva-, küla- ja seltsimajade optimaalne võrgustik – 29 kultuuri-, rahva-, küla- ja seltsimaja. Maakonna kultuuri-, küla- ja rahvamajades töötab 42 palgalist kultuuritöötajat.

Maakonnas on 42 raamatukogu. Eriti olulised on raamatukogud, mis on jäänud kultuuriasutustena tegutsema maapiirkondades. Need raamatukogud täidavad külaelanike hulgas teabe-, suhtlemis- ja kultuurikeskuse funktsiooni.

Tänaseks on välja kujunenud töötav struktuur, mille järgi raamatukogud alluvad finantsiliselt omavalitsustele. Viljandi Linnaraamatukogu kui maakonna keskraamatukogu koordineerib raamatukogude sisulist tööd ja korraldab täiendkoolitust.

Maakonnas on tänase seisuga 19 muuseumi või kollektsiooni. Lisandub veel 2 muuseumi, mis paiknevad ajaloolisel Viljandimaal – Põltsamaa Muuseum ja Helme Koduloomuuseum –, mis tegelevad selle piirkonna ajaloo säilitamisega. Keskne muuseum on Viljandi Muuseum, mis korraldab museoloogilist tegevust maakonnas ja juhendab ka Põltsamaa ja Helme muuseume.

SA  teater Ugala omab oma maja ja on riigi poolt doteeritud. Viljandi Nukuteater on Viljandi linna munitsipaalasutus, millel on oma ruumid Viljandi kesklinnas. Etendused toimuvad regulaarselt. Harrastusteatril Reky esietendub igal hooajal 3–4 uut lavastust. Teatri töös osaleb ca 40 last ja noort.
Maakonna mitmete kultuuri-, rahva-, küla- ja seltsimajade juures töötavad täiskasvanute ja kooliteatrite trupid. Kord aastas toimub üleriigiline õpetajate teatrifestival, kusosalevad ka Viljandimaa koolide õpetajatest koosnevad teatrigrupid, samuti toimub igal kevadel täiskasvanute teatritruppide teatripäev.

Kõrgharidust annab Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia. Positiivne on koostöö kõrge professionaalsusega külalisõppejõududega.
Kunstialast süvaharidust üldhariduskooli õpilastele annavad Viljandi Kunstikool, Tarvastu Kunsti- ja Muusikakool.

Viljandimaal on mitu statsionaarset näitusepaika: Karksi valla kultuurikeskus, Kondase Keskus, Sakala Keskus, Viljandi Linnagalerii, Ugala teatri jalutussaal, Viljandi Linnaraamatukogu. Professionaalseid kunstnikke ühendab Eesti Kunstnike Liit. Kohapealseid kunstihuvilisi ja kunstnikke ühendab Viljandi Kunstnike Ühendus Kiriküüt, tegutseb Viljandi Kunstiklubi, kunstiõpetajaid ühendab aineühendus.

Viljandi linnas tegutseb üks statsionaarne kino Männimäe Külalistemajas, samas hoones FireStarter Bowlinguga. Kinokavad leiab kultuurikava.ee portaalist.

Muinsuskaitse all on Viljandimaal 958 kultuurimälestist (65 ajaloo-, 414 kunsti-, 176 arheoloogia- ja 303 arhitektuurimälestist). Muinsuskaitsealana on riikliku kaitse all Viljandi vanalinn. Viljandimaa kultuuripilti lisab omapära mõisakoolide rohkus, mis omakorda seab omavalitsused raske ülesande ette koolide korrashoiule kooskõlas muinsuskaitse nõuetega. Viljandimaa omapära säilitamiseks tuleb päästa hävinemisest iseloomulikud rehielamud, talude majandushooned, mulgi häärberid ning ühistegevusega seotud ehitised.

 Muinsuskaitsjate eestvedamisel tähistatakse ajalooliste sündmuste ja isikutega seotud paiku.
Maakonna kultuurielu edendamisel on tähtsal kohal seltsiliikumine (üle 500 seltsi ja ühenduse). Korraldatakse külapäevi, kohalikke laulu- ja tantsupidusid, uuritakse ja jäädvustatakse ajalugu.
 
VIITED